Hva kan vår barnehage tilby?

Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til et skogsområde. Vi har lyse og trivelige lokaler og et uteområde som er en del av skogen. Vi er stolte over at vi har gode og trygge voksne. Vi serverer alle måltider i barnehagen og har fokus på et sunt og variert kosthold. Ute i skogen har vi en lavvo, og her kan vi være hele dagen. Her kan vi fyre i ovnen, nyte måltidet sammen og høre på et eventyr om vi ønsker å ta det litt med ro. For vår barnehage er det også viktig at barna lærer om hvordan vi skal ta vare på naturen og dyrelivet. Vi har et overordnet fokus på bærekraftig utvikling og miljøvern

 

 • umiddelbar nærhet til et skogsområde.
 • Vi har lyse og trivelige lokaler og et uteområde som er en del av skogen.
 • Vi har 55 barn fordelt på fire avdelinger, to avdelinger for barn under tre år, en avdeling med 3-4-åringer og en avdeling med 4-5-åringer.
 • Gode lekende voksne
 • Barnehagen ligger i en blindvei og lite biltrafikk gjør det lett for oss å dra på korte og lengre turer. Om høsten finner vi blåbærtuer og bringebærkratt rett utenfor gjerdet.
 • På vinteren går vi på ski.
 • Sommeren er fin og sval på uteområdet vårt eller i skogen. På våren utforsker vi frø og planter både i grønnsakshagen vår og i skogen.  
 • Vi serverer alle måltider i barnehagen og har fokus på et sunt og variert kosthold.
 • Ute i skogen har vi en lavvo, og her kan vi være hele dagen. Her kan vi fyre i ovnen, nyte måltidet sammen og høre på et eventyr om vi ønsker å ta det litt med ro.
 • For vår barnehage er det også viktig at barna lærer om hvordan vi skal ta vare på naturen og dyrelivet.
 • Bærekraftig utvikling og miljøvern vil være en naturlig del av arbeidet vårt fremover.

 

Vårt satsningsområde er natur og friluftsliv. Vi er opptatt av å gi barna rike erfaringer innen naturen og skape et miljø hvor bærekraft og miljøvern er grunnleggende. Dette vil gjenspeiles i hverdagen vår - turer, eksperimenter, musikk, form og farge. For oss er det viktig at barna får tid til eksperimentering og utforskning. Uansett fagområde skal barna i Andromeda oppleve at de kan påvirke aktivitetene og være med i alle prosessene. I naturen opplever barn og personale det uventede, det som ikke er planlagt eller arrangert og dette er noe som vi setter stort fokus på. Sammen undrer store og små seg over for eksempel maurtua gjennom året. Hva gjør mauren om vinteren? Hvorfor døde den lille musa vi fant på turen? 

Som en helsefremmende barnehage er vi i Andromeda opptatt av å skape et miljø hvor den psykiske helse står sentralt. Det er derfor de 7 psykiske helserettigheter kommer frem i hverdagen vår både gjennom aktiviteter og væremåter mellom både store og små – identitet og selvrespekt, mestring, deltakelse, fellesskap, trygghet, tilhørighet og mening i livet er grunnmuren i arbeidet vårt. Vi støtter og veileder barna når de møter utfordringer samtidig som at vi er barnas egen heiagjeng når de opplever mestring.

Sammen med andre ULNA-Barnehager deltar vi på Barnas Verneombud, et utviklingsarbeid i samarbeid med statsforvalter som har som fokus på å øke kompetanse i barnehagen knyttet til å se og hjelpe barn i sårbare situasjoner. Vi har også stort fokus på å skape psykisk helsefremmende lekemiljøer og jobber bevisst med både rom og materialer for å skape spennende lekemiljøer hvor barna og leken er hovedfokuset.